top of page
terapi.JPG

• Bireysel Psikoterapi

• Yetişkin Psikoterapi

• Cinsel Terapi,  Çift Terapisi

• LGBTİQ+'lar ile Psikoterapi ''Kendisini LGBTİQ+ olarak tanımlayan kişilerin, ayrımcılığa uğramadan psikolojik destek alabileceği; cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimi ile ilgili ve diğer psikolojik sorunları çerçevesinde güvenilir desteği amaçlar.''

Terapi, René MAGRITTE, 1962

LGBTİQ+'lar ile Çalışılan Alanlar

Açılma Süreci

Mitler

Utanç, Ayrımcılık ve İçselleştirilmiş Homofobi, Transfobi, Bifobi

LGBTİQ+ Cinsel Sağlık

Cinsiyet Uyum Süreci, Hormon ve Cerrahi Tedavi 

Duygusal Destek ve Sınırlar

Akran Zorbalığı ve Aile İlişkileri

LGBTİQ+ Ailelerle Çalışma 

HIV Terapötik Yaklaşım

Çift Terapide Çalışılan Alanlar

İlişkisel Problemler

Travma Çalışmaları

Kadına Yönelik Şiddet

Kaygı

Panik Atak

Depresyon

Sosyal Fobi

Kayıp ve Yas

Duygusal Yeme

Cinsel Terapide Çalışılan Alanlar

Cinsel İşlev Bozuklukları
Cinselliği Konuşmak
Vajinismus
Cinsel İsteksizlik
Kontrolsüz Boşalma
Sertleşme Bozukluğu
Geç Boşalma
Ağrılı Cinsel Birleşme
Cinsel Tiksinti Bozuklukları
Cinsel Mitler

Bireysel Terapide Çalışılan Alanlar

Depresyon
Panik Atak
OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk)
Sosyal Fobi
Korku ve Fobiler
İletişim Problemleri
Sınav Stresi
Kayıp, Tramvalar ve Yas

Çift Terapide Çalışılan Alanlar

İlişkilerde Kişilik Çatışmaları
Bireyler Arası İletişim Problemleri
Güven Kaybı

Flört Şiddeti

Romantik İlişkilerde Zorluklar

Etkili Ebeveyn Eğitimi
Çocuk ve Ergen Gelişimi
Boşanma
Aldatılma

Yetişkinlere Uygulanan Testler

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)
Rorschach Testi
Nöropsikolojik Değerlendirme Testleri
Beck Depresyon Ölçeği
Beck-Kaygı Ölçeği
Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği (HAM-A)
Duygudurum Bozuklukları Ölçeği (MDQ)
Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği
Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği
Bireysel ve Sosyal Performan Ölçeği
Panik Bozukluğu Şiddeti Ölçeği
Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği

bottom of page