top of page

Global Yayınlar

The Effects of Gender-Affirming Hormone Therapy on Body Satisfaction, Self-Esteem, Quality of Life and Psychopathology in People With Female-to-Male Gender Dysphoria, 2022

Filipov H., KAVLA Y.  , ŞAHİN S.  , Goekler M. E. , TURAN Ş.

Yerel Yayınlar

Kuram ve Vaka Çalışmalarıyla Uygulama BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ, 2022

Editör; Dr. Öğr. Üyesi Haydeh FARAJİ

Yazarlar; Uzman Klinik Psikolog Mahmut YILMAZ, Dr. Öğr. Üyesi Haydeh FARAJİ, Uzman Klinik Psikolog Merve BİCİL, Dr. Öğr. Üyesi Kahraman GÜLER, Uzman Klinik Psikolog Cansu Selin YURTSEVEN, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GÜMÜŞ DEMİR, Dr. Öğr. Üyesi Selim ARPACIOĞLU, Klinik Psikolog Dr. Semra Eyşan TÜRKER, Dr. Aziz Mehmet GÖKBAKAN, Arş. Gör. Gizem HÜROĞLU, Uzman Klinik Psikolog Hülya FİLİPOV, Uzman Klinik Psikolog Pelin HAZER, Arş. Gör. Barışhan ERDOĞAN, Uzman Klinik Psikolog Tülay KAYMAZ

Yerel Yayınlar 

Ulusal YÖK Tez Merkezi

Trans Erkeklerde Hormon Tedavisinin Sosyal Kabulü ve Psikolojik İyilik Haline Etkisi, 2019 
The Effect of Hormonal Treatment on Social Acknowledgement and Psychological Well Being in Transsexual Men

bottom of page