LGBTİQ+ Psikoterapi

LGBTİQ+ Psikoterapi

LGBTİQ+ bireylerle çalışılan alanlar, bu bireylerin karşılaşabileceği özel sorunlara ve deneyimlere odaklanır ve psikanalitik analiz bu alanda destek sunabilir. İşte bu alanlarda çalışmanın nasıl işlediği ve ne beklenenleri içeren bazı açıklamalar:

Cinsel Yönelim: elli bir cinsiyetteki bireye karşı süregelen duygusal, romantik ve cinsel çekim olarak tanımlanabilir. (Kişinin kendi cinsiyetine ve çekim duyduğu cinsiyete göre adlandırılır.) Cinsel yönelim gelişimi, cinsel yöneliminin farkına varma, cinsel yönelimi adlandırma ve kimlik olarak görmeye başlama, daha sonra da açılma süreçlerini içerebilir.

Kişinin cinsel ve/veya duygusal olarak hangi cinsiyete yöneldiğini, çekim duyduğunu ifade eder. (Kişinin kendi cinsiyetine ve çekim duyduğu cinsiyete göre adlandırılır.)

Cinsiyet Kimliği: Kişinin davranışlarında ve öz-farkındalığında deneyimlediği kadın, erkek, belirsiz veya cinsiyet sürekliliğinin tanımlanan bir yerinde olduğuna dair toplumsal cinsiyet algısıdır (Brierly, 2000). Kişinin kendisini ait hissettiği, özdeşim kurduğu ve beyan ettiği cinsiyettir. Kişi kendini kadın, erkek, gender non-conforming ya da bunlardan hiçbiri olarak tanımlayabilir. Cinsiyet kimliği her zaman doğumda atanan cinsiyet ile eşleşmek durumunda değildir!

Cinsiyet Kimliği: İkili cinsiyet: kadın ve erkek olmak üzere iki cinsiyet bulunduğunu ve her bireyin bunlardan biri olduğunu kabul eden bir düşünce biçimidir.

Non-binary: “iki şeyden oluşmayan, iki şeye işaret etmeyen ve iki şey içermeyen” olarak tanımlanıyor. Ancak en sık gördüğümüz kullanımı, kendisini geleneksel kadın ve erkek kategorilerinin içinde tanımlamayan insanların cinsiyet kimliğini tarif ediyor.

LGBTİQ+’larda Temel konular

 • Ayrımcılık

 • Haklardan ve sosyal statüden dışlanma

 • Toplumun en alt tabakasına itilmek

 • Ötekileştirme yoluyla hakların görmezden gelinmesi, hak ihlallerinin meşrulaştırılması

 • Eğitimden, barınma hakkından, «aileden» dışlanma

 • Homofobi, transfobi

 • Duygusal ilişkilerin kabul görmemesi, onaylanmaması

 • LGBT+ bir danışan bu sorunları yaşamıyor da olabilir. Bir senaryo veya ön kabulle yaklaşmamak önemli.

Açılma Süreci: LGBTİQ+ bireyler için cinsel yönelimlerini ve cinsiyet kimliklerini kabul etme sürecine odaklanılır. analist, kişinin bu süreci anlamalarına ve destek sağlar.

Mitler: LGBTİQ+ bireylerle çalışırken, toplumda yaygın olan yanlış inançlar ve mitler ele alınır ve bu mitlerin kişiler üzerindeki etkileri incelenir.

Utanç, Ayrımcılık ve İçselleştirilmiş Homofobi, Transfobi, Bifobi: Bu bireylerin yaşadığı utanç duyguları, ayrımcılık deneyimleri ve içselleştirdikleri homofobi, transfobi veya bifobi konuları üzerine çalışılır.

LGBTİQ+ Cinsel Sağlık: Cinsel sağlık konuları ele alınır ve bu bireylerin cinsel sağlığına yönelik bilgi ve destek sağlanır.

Cinsiyet Uyum Süreci, Hormon ve Cerrahi Tedavi: Cinsiyet kimliği konusunda sorunlar yaşayan bireylerin cinsiyet uyum süreçleri ve hormon tedavileri gibi konularda destek verilir.

Duygusal Destek ve Sınırlar: LGBTİQ+ bireyler, duygusal destek ve sınırlar konusunda çalışarak daha sağlıklı ilişkiler geliştirebilirler.

Akran Zorbalığı ve Aile İlişkileri: Akran zorbalığına maruz kalan veya aile içi ilişkilerde sorun yaşayan bireylere destek sağlanır.

LGBTİQ+ Ailelerle Çalışma: LGBTİQ+ bireylerin aileleri ile çalışarak, aile içi ilişkilerin güçlendirilmesine ve anlayışın artırılmasına yardımcı olunabilir.

HIV Terapötik Yaklaşım: HIV pozitif olan veya risk altında olan bireylere destek sağlayarak, sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olunabilir.

Online psikoanalitik analiz sonucunda, LGBTİQ+ bireyler daha sağlıklı bir kendilik algısı geliştirebilir, duygusal zorluklarla başa çıkmayı öğrenebilir ve daha tatmin edici ilişkiler kurabilirler. analiznin sonucunda, kişilerin kendilerine daha fazla saygı göstermeleri ve toplumla daha iyi bağ kurmaları teşvik edilebilir.

Terapi Süreci

 • Danışan lgbti̇+ olarak ci̇nsel ki̇mli̇k veya ci̇nsel yöneli̇mi̇ni̇ yok saymaya çalişabi̇li̇r. heteroseksüel olmak i̇çi̇n geldi̇m di̇yebi̇li̇r. bunun bi̇r hastalık olmadığını ve terapi̇de ci̇nsel yöneli̇m ve ci̇nsi̇yet ki̇mli̇ği̇ni̇n tedavi̇ edi̇lmedi̇ği̇ni̇ fakat sıkıntı yaşadığı konuları konuşabi̇leceği̇mi̇zi̇ söylemek önemli̇

 • İçselleşti̇ri̇lmi̇ş homofobi̇yle çalışmak

 • Vaka örneği̇: «ai̇lem beni̇ i̇stemeyecek, hayatım boyunca yalnız olacağım bi̇r ai̇le kuramayacağım» di̇yen bi̇r danışan aslında önüne engeller koyuyor olabi̇li̇r, gay olmak eşi̇tti̇r yalnız olmak algısı hakkında deri̇nlemesi̇ne görüşme yapmak gerekebi̇li̇r.

 • Ruh sağlığı çalışanları ci̇nsel yöneli̇m ve ci̇nsi̇yet ki̇mli̇ği̇ni̇ tayi̇n etmeye, deği̇şti̇rmeye çalışmaz;

 • Danışana «si̇z aslında lezbi̇yensi̇ni̇z» gi̇bi̇ cümleler kurmak yeri̇ne onun kendi̇ni̇ keşfetmesi̇ne alan açar.

 • Ki̇şi̇ni̇n kendi̇ni̇ tanıması ve geli̇şti̇rmesi̇, ruhsal bütünlüğünü sağlaması ve toplumsal uyum sorunlarının üstesi̇nden gelmesi̇ni̇ destekler.

 • Onarım tedavi̇leri̇ adı altında uygulamaların bi̇li̇msel dayanağı yoktur.

 • Ayrımcılığın farkında olmak ve bununla mücadele etmek

 • Ruh sağlığı çalışanı olarak kendi̇ önyargılarımızla mücadele etmek

 • Süpervi̇zyon almak

 • Geti̇ri̇len konuyu yok saymamak

 • Eşci̇nselli̇ği̇n hastalık olmadığıyla i̇lgi̇li̇ gerekli̇ bi̇lgi̇lendi̇rmeleri̇ yapmak

 • Ki̇şi̇ni̇n çevresel koşullarını i̇yi̇ değerlendi̇rmek

 • Danışanın bulunduğu evreye göre yaklaşmak

Başvuru Konuları

 • Sosyal kaygılar

 • Depresyon

 • Ai̇leye açılma zorluğu

 • Ai̇le i̇le i̇li̇şki̇ zorlukları

 • Yaşlılık, yalnız kalacağım düşünceleri̇

 • Kendi̇si̇ açılmış ama partner kapalı / i̇li̇şki̇sel zorluklar

 • Yaşam boyu ergen sorunları taşıma

 • Yakalanma endi̇şesi̇, utanç

 • Ci̇nselli̇k

 • Beğeni̇lmeme korkusu, sevi̇lmeme korkusu

 • Aşık olmak

 • Travmati̇k ayrılıklar ve i̇lk i̇li̇şki̇ler

 • Evli̇ ve çocuklu olma

 • Ci̇nsel ki̇mli̇ğe bağlı travmalar

 • Farklı yaşlara ve dönemlere bağlı geli̇şen sorunlar

 • Konuma bağlı sorunlar, i̇ş yaşamında ve eği̇ti̇mde ayrımcılık

 • İnti̇har ve ölüm düşünceleri

 • Di̇ni̇ kaygılar ve suçluluk hi̇ssi̇

 • Yakın i̇li̇şki̇ kuramama

Bu site, çerezleri ve ilgili teknolojileri, Çerez Politikamız'da açıklandığı gibi, site işletimi, analitik, gelişmiş kullanıcı deneyimi veya reklamları içerebilecek amaçlar için kullanır. Bu teknolojileri kullanmamıza izin vermeyi veya kendi tercihlerinizi yönetmeyi seçebilirsiniz.

Çerez Ayarları

Kabul Et

Cookie Warning Logo | Hülya Filipov

Lütfen Çerez Politikamız'da açıklandığı gibi çerezleri ve ilgili teknolojileri ("Çerezler") kullanmamıza izin verip vermediğinizi seçin. Daha fazla bilgi için aşağıdaki her bölümü genişletin. Tercihlerinizi güncellemek için istediğiniz zaman aynı web tarayıcısından geri dönebilirsiniz. Lütfen tarayıcınızın çerezlerini sıfırlamanın tercihlerinizi sıfırlayacağını unutmayın.

Gerekli Çerezler

Bu Çerezler, bu sitenin temel özelliklerinin düzgün çalışması için gereklidir. Sitenin çalışması için gerekli oldukları için her zaman "Uygulandı" olarak ayarlanırlar.

Google Inc.

Şirket Açıklaması

Google Inc., bir arama motoru, bulut bilgi işlem, yazılım ve donanım içeren İnternet ile ilgili hizmetler ve ürünlerde uzmanlaşmış bir Amerikan çok uluslu teknoloji şirketidir.

Alan Adı

www.googletagmanager.com

Şartlar ve Koşullar

https://policies.google.com/terms

Gizlilik Politikası

https://policies.google.com/privacy